Lidmaatschap

Fijn dat je overweegt om lid te worden van onze tennisclub Slag ’87 in Steggerda.
Ik noem speciaal Steggerda omdat de aanwezigheid van een sportaccommodatie in Steggerda heel goed is.
De leefbaarheid van onze dorpsgemeenschap(pen) krijgt hierdoor een positieve impuls. Ook T.V.Slag'87 maakt deel uit van een actief verenigingsleven.
T.V. Slag ’87 bestaat vooral door en voor de leden die bij ons zijn aangesloten.
De leden, jeugd- en seniorleden, die deelnemen aan tossavonden, competities en toernooien zorgen voor gezelligheid rond alle tennisactiviteiten.
Tennis is een fantastische en heerlijke sport waar ieder op zijn of haar eigen niveau veel plezier aan kan beleven. Een tennispartij op competitieniveau of na je 8e les kan even spannend zijn.
Spreekt  één van de volgende trefwoorden hieronder je aan trek dan je stoute (tennis)schoenen aan en neem een introductielidmaatschap bij T.V. Slag ’87.

 • heerlijk sporten in de buitenlucht

 • een vereniging zonder rangen en standen

 • gezond bewegen voor elke soort conditie

 • sporten in je eigen omgeving

 • een sport van 8 tot 80 (jonger en ouder is ook goed)

 • banen die open zijn dagelijks van 8.00 tot 23.00 uur

 • sporten wanneer het jou past

 • prima accommodatie met baanverlichting en een kantine.

Het organiseren c.q. besturen van een tennisvereniging kost natuurlijk geld. Om de vereniging over de noodzakelijke geldmiddelen te kunnen laten beschikken moet er een contributie worden geheven hoewel door het gebruik maken van veel vrijwilligerswerk deze contributie zo laag mogelijk wordt gehouden.

Voor de hoogte van de contributie verwijzen wij kortheidshalve naar de onderstaande tabel:

Tabel 1: Contributie 2024 in euro's

       Leeftijdsgroep          Contributie
         Vanaf 0 jaar           40
         Vanaf 13 jaar           45
        Vanaf 18 jaar           90

 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met mij opnemen door:

 • te bellen: 06-22283740

 • te mailen naar [email protected].

  of

 • een bericht te verzenden via de bladzijde "Organisatie


Marco van de Pol, voorzitter.

 

 AANMELDINGSFORMULIER Lidmaatschap TV Slag ’87 te Steggerda

Achternaam: ………………………………………………………………….

Voornamen (voluit): ………………………………..………………………..

Adres:………………………………………………………………………….

Postcode /Woonplaats:…………………………….………………………..

Geboren op:……………………………………………….……………M / V

Telefoon: ………………………………………………………………………  

Bank- / gironummer  (ivm automatische betaling)…………………….….

Hij / Zij verklaart akkoord te zijn dat zonder schriftelijke opzegging voor één december van enig jaar het lidmaatschap ieder jaar stilzwijgend wordt verlengd en de contributie één maal per jaar (maart) automatisch wordt afgeschreven.

Datum:………………………………………….

Handtekening:………………………………………………………………….

Bij minderjarigheid handtekening ouders /voogd …….…………………….

PS  Voor een vlotte aanmelding met name naar de KNLTB (landelijke bond) is het van belang een duidelijke pasfoto bij te voegen.

Aanmeldingsformulier sturen naar Tennisvereniging Slag ’87 p/a B de Koe Hagedoornstraat 45 8397 GS De Blesse 0561-441006  

Na ontvangst van het ingevulde formulier neemt één van de bestuursleden contact met u op.   

 

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 561 441 990

Adres

Vaartweg 14
8395 PS Steggerda

KVK-nummer

40002808